ទិញ ជួល ផែនទី

ឃ្លាំងសំរាប់លក់

KH011363

$420,000

ឃ្លាំង Khan Sihanoukville

KH011363

2 4 56

$420,000

ឃ្លាំង Khan Sihanoukville
ដីឃ្លាំង
** ដីឃ្លាំងស្អាត សម្រាប់ជួល (Warehouse For ): - $/m
- ទីតាំងដីនៅ (Location): ព្រះសីហនុ,...
- ទំហំដី (Land Size): 22x42m
- ទំហំឃ្លាំង (WH Size): 22x42m
- តម្លៃលក់ (sale Fee): $420000/លក់
- មានបន្ទប់កម្មករ បន្ទប់ទឹក និងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងជាស្រេច
- រយៈពេលលក់ (Rental Peroid): អាច​ជួលបាន 2ឡើង
* ទំនាក់ទំនង (Contact)៖​ 069303550/077657216
បង្ហាញបន្ថែម

សង្ខេបខ្លីៗ

ប្រភេទ អចលនទ្រព្យ ឃ្លាំង
តិស South East(SE) អាគ្នេយ៍ (កើតឈៀងត្បូង)
បន្ទប់ទឹក 2
កន្លែងចតរថយន្ត 4
ផ្ទៃដី 924.00m2
ផ្ទៃអាគារ 920.00m2
អ្នកបើកមើល 56

សាលាដែលនៅជិត

Life University 2.67 km
Life School 2.69 km
Quality Driving School 3.04 km
Sovannaphumi School 3.05 km
Dai Thom II Driving School 3.20 km
Khmer Express Realty Co., Ltd
Specialize in project sales and marketing
Hun sotheanry
+855 (0) 69303550

Khmer Express Realty Co., Ltd
Specialize in project sales and marketing
Hun sotheanry
+855 (0) 69303550