ទិញ ជួល ផែនទី

ស្វែងរក អចលនទ្រព្យ

Advance Search

អចលនទ្រព្យថ្មីៗ

ដីធ្លី
ដីលំនៅដ្ឋាន 14x15 ចូលច្រកមុខហ្គ្រេនភ្នំពេញ សង្កាត់ឃ្មួញ ភូមិ៧ សែនសុខ
KH011272
196 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$90,000
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះរកសុីបាន លក់អោយអ្នកចង់បានចំណូលភ្លាមៗក្រោយពេលទិញ
KH011271
4
5
417 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$460,000
ដីធ្លី
ដីរាងជាអក្សរ L អាចសង់ វីឡាបាន
KH011266
368 អ្នកបើកមើល
Kandal
$200,000
វីឡា
ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់
KH011075
5
6
4
1,246 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$700,000
ដីធ្លី
ដីលក់បន្ទាន់តំលៃពិសេស
KH011074
851 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$3,500/មួយ​ m2
ដីធ្លី
ដីល្អលក់បន្ទាន់
KH010853
940 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$80/មួយ​ m2
ផ្ទះ
ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់
KH010823
6
7
1
553 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$220,000
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះលក់បន្ទាន់
KH010650
5
2
1
1,539 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$260,000
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះលក់បន្ទាន់​(ផ្លូវវេងស្រេង)
KH010649
5
5
4
1,198 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$300,000