ទិញ ជួល ផែនទី

ស្វែងរក អចលនទ្រព្យ

Advance Search

អចលនទ្រព្យថ្មីៗ

ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះល្វែង តាមបណ្តោយផ្លូវវែងស្រេង អាចធ្វេី Office បាន
KH011285
6
6
1,006 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$438,000
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះរកសុីបាន លក់អោយអ្នកចង់បានចំណូលភ្លាមៗក្រោយពេលទិញ
KH011271
4
5
929 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$460,000
ដីធ្លី
ដីរាងជាអក្សរ L អាចសង់ វីឡាបាន
KH011266
912 អ្នកបើកមើល
Kandal
$200,000
វីឡា
ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់
KH011075
5
6
4
2,426 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$600,000
ដីធ្លី
ដីលក់បន្ទាន់តំលៃពិសេស
KH011074
1,442 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$2,500/មួយ​ m2
ដីធ្លី
ដីល្អលក់បន្ទាន់
KH010853
1,342 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$80/មួយ​ m2
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះលក់បន្ទាន់​(ផ្លូវវេងស្រេង)
KH010649
5
5
4
1,833 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$300,000