ទិញ ជួល ផែនទី

ស្វែងរក អចលនទ្រព្យ

Advance Search

អចលនទ្រព្យថ្មីៗ

ផ្ទះ
លក់ផ្ទះប្រភេទហ្សបហោស៍ក្នុងតម្លៃពិសេស $26X,000 (ចរចា) ក្នុងគ្រោង Eco-Sunrise
KH011971
4
4
1,558 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$266,000
ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះលក់បន្ទាន់​(ផ្លូវវេងស្រេង)
KH010649
5
5
4
2,585 អ្នកបើកមើល
Phnom Penh
$300,000